tecnicas_fertilidad

Fertilitetstekniker

Clinica Fertia införlivar de senaste framstegen inom fertilitetsbiologi i vårt laboratorium; urvalstekniker för spermier, de senaste teknikerna för embryoinkubation, liksom embryourval i realtid och dess efterföljande kryokonservering med de största överlevnadsgraderna.

FRÅGA OM DITT FÖRSTA MÖTE PÅ CLINICA FERTIA

Den första inledande konsultationen är gratis