MACS-TEKNIK

Magnetisk aktiv cellsortering MACS är en genialisk urvalsteknik för spermier som möjliggör eliminering av de spermier som är ämnade att försvinna utan befruktning, så att vi kan uppnå bättre resultat.

Vad är MACS?

Magnetisk aktiv cellsortering, eller MACS, är en urvalsteknik för spermier som möjliggör eliminering av döda eller skadade spermier före fertilitetsbehandlingen. I vissa fall kan dessa spermier representera upp till 90 % och är mycket kopplade till sperma med låg kvalitet eller DNA-fragmentering av spermier. Cellapoptos eller programmerad celldöd är faktiskt en av de vanligaste orsakerna till manlig infertilitet. Genom att separera de defekta spermierna från resten säkerställs att endast de optimala används, vilket ökar möjligheterna att uppnå en IVF-graviditet avsevärt.

MACS-teknik

Grunderna i magnetisk separation är genialisk: spermierna placeras i kontakt med metallmikrokulor täckta med en substans som heter annexin, ett protein som kan upptäcka defekta spermier och fastna på dem. Så när ett magnetiskt fält tillämpas på provet, kan de spermier till vilka annexinet har fästs separeras från de optimala spermierna, vilka ska användas i behandlingen.

Fördelar med MACS

MACS-teknik har bevisats vara extremt fördelaktig i studier som jämför uppnådda födelsetal med de som erhålls med konventionella tekniker. På Clinica Fertia har vi erbjudit den här tekniken sedan 2012 som en lyckad teknik i fall av:

  • Sperma med låg kvalitet
  • Par med en historia av upprepade missfall
  • Par med en historia av flera misslyckade IVF-befruktningscykler
  • Dålig embryokvalitet, som inte kan tillskrivas äggcellerna
MACS
Ställ en fråga

Meddelande

captcha Genom att infoga den här koden godkänner jag Villkoren

FRÅGA OM DITT FÖRSTA MÖTE PÅ CLINICA FERTIA

Den första inledande konsultationen är gratis