PICSI-teknik

PICSI är en innovativ teknik som består av att välja ut spermier baserat på deras mognadstillstånd. I många fall kombinerar laboratoriet PICSI-urval med MACS.

Vad är PICSI-teknik?

PICSI eller fysiologisk intracytoplasmatisk spermainjektion är baserat på affiniteten av spermier till cellerna som omger ägget. Denna affinitet mellan ägget och spermien är möjlig tack vare antalet mottagare i cellmembranet. Ibland kopplas närvaron av dessa mottagare till äggets kvalitet, eller till defekter i DNA-kedjan.

Mottagarna som upptäcks av PICSI kopplas till spermiens mognad, med vilken de utvalda spermierna efter den här processen kommer att ha bättre kvalitet, vilket gör att möjligheten till korrekt äggbefruktning är större.

PICSI-teknik

För PICSI, måste spermaprovet placeras i kontakt med ett speciellt odlingsmedium, en gel rik på hyaluronan. När spermierna binds med dessa molekyler, ändras dess motilitet och det är möjligt att identifiera dem under mikroskopet. PICSI-teknik är en utveckling av ICSI, vilket endast möjliggör urval baserat på morfologi och motilitet.

Fysiologiskt urval av spermier ger mycket bra resultat under IVF-behandlingar. På Clinica Fertia har vi erbjudit den här tekniken sedan 2011, med mycket goda resultat för befruktnings- och graviditetstal. Dessutom har PICSI kopplats till lägre sannolikhet för missfall.

När används PICSI-teknik?

Clinica Fertia erbjuder vi PICSI som ett lyckat alternativ i fall av:

  • Sperma med låg kvalitet
  • Par med en historia av upprepade missfall
  • Par med en historia av flera misslyckade IVF-befruktningscykler
  • Dålig embryokvalitet, som inte kan tillskrivas äggcellerna

PICSI

Ställ en fråga

Meddelande

captcha Genom att infoga den här koden godkänner jag Villkoren

FRÅGA OM DITT FÖRSTA MÖTE PÅ CLINICA FERTIA

Den första inledande konsultationen är gratis