Primo Vision time-lapse

Time-lapse är en ny laboratorieteknik som gör det möjligt att observera embryona minut för minut, utan behovet att avlägsna dem från inkubatorn, vilket är en stor fördel när det gäller att välja ut de bästa.

Vad är Primo Vision time-lapse?

Time-lapse är en modern teknik som gör det möjligt för laboratoriepersonal att observera embryona inuti inkubatorn. Med den här tekniken överlappar en dator bilderna och genererar en film som visar utvecklingen av embryot över tid. I vårt laboratorium har vi Primo Vision-utrustning utvecklad av företaget Vitrolife.

Att ha en film över utvecklingen ger oss faktiskt mer information, vilket förbättrar urvalet av embryon som ska överföras och därför ger bättre chanser till graviditet. Med den här extra informationen kan vi upptäcka morfologiska avvikelser i embryot som annars kan passera obemärkta.

Time-lapse-urval kan utföras med alla par som har IVF-behandling, även om det är särskilt förmånligt för par som har en historia av missfall eller upprepade implantationsmisslyckanden.

Fördelar med Primo Vision time-lapse-tekniken

Time-lapse-urval kan utföras på alla par som beslutar att genomgå IVF-behandling; det är särskilt förmånligt för den här typen av behandling.

  • Det gynnar överföring av ett enda embryo.
  • Den här tekniken gör det möjligt att välja ut embryon som uppfyller vissa kriterier när det gäller celluppdelning och lämpliga morfologiska mönster.
  • Med den här nya tekniken uppnår vi goda graviditetstal.
  • Minska antal graviditeter med mer än ett foster.

På Clinica Fertia utför vi fler embryoöverföringar med ett embryo i blastocyststadiet, på dag 5 i dess utveckling, varje år.

time_lapse1

Ställ en fråga

Meddelande

captcha Genom att infoga den här koden godkänner jag Villkoren

FRÅGA OM DITT FÖRSTA MÖTE PÅ CLINICA FERTIA

Den första inledande konsultationen är gratis