PGD

PGD är en teknik som gör det möjligt att genetiskt analysera embryona i syfte att välja ut och endast överföra normala embryon till livmodern.

 

Vad är PGD?

PGD eller preimplantatorisk genetisk diagnostik gör det möjligt att analysera gener och även kromosomerna i de embryon som har producerats i IVF-cykler. Denna analys, och således urval, ökar sannolikheten för ett friskt barn.

PGD används i analysen av två grupper avvikelser, de som är kopplade till gener eller grupper av gener, kända som monogena sjukdomar, och de som är kopplade till kromosomer, vilka kallas aneuploidi.

Läs mer ...

 

Vem kan använda sig av PGD?

Risken för att producera embryon med kromosomavvikelser är starkt kopplat till moderns ålder. Av denna orsak rekommenderas vanligen PGD när kvinnan är äldre än 38 och:

  • När det förekommer karyotypstörningar.
  • När det har förekommit två eller flera tidigare missfall.
  • För par som har genomgått cykler som har resulterat i negativ befruktning.
  • När embryona är morfologiskt onormala.

PGD-teknik

För att tillämpa PGD-teknik, när orsaken har etablerats och lämpliga genetiska analyser har utförts, måste paret genomgå IVF-behandling. De resulterande embryona analyseras på dag tre av dess utveckling, när de består av ungefär åtta celler. Då tas en av dessa celler bort och analyseras genetiskt i laboratoriet. När en cell från varje embryo har analyserats, kan de friska väljas ut för att överföras till den blivande modern.

PGD-diagnos och urvalsteknik är extremt komplex och det är därför nödvändigt att ha lämplig utrustning och utbildad laboratoriepersonal. Om det inte utförs korrekt, kan det påverka livskraften hos embryot eller producera ogiltiga resultat.

DGP

Ställ en fråga

Meddelande

captcha Genom att infoga den här koden godkänner jag Villkoren

FRÅGA OM DITT FÖRSTA MÖTE PÅ CLINICA FERTIA

Den första inledande konsultationen är gratis