Spermaanalys

En spermaanalys är det vanligaste diagnostiska testet som utförs på fertilitetskliniker för att analysera manlig fertilitet. En spermaanalys är ett relativt enkelt test som ger mycket detaljerad information om mannen.

 

Sammanfattning av spermaanalys

En spermaanalys är ett relativt enkelt test som ger extremt värdefull information om mannens fertilitetsstatus. Spermakvalitet är starkt kopplat till vanor i livsstilen eftersom det är välkänt att faktorer såsom diet och typ av arbete kan ha en negativ påverkan på produktionen av spermier.

Vad är spermaanalys?

En spermaanalys består av en analys av ett spermaprov, både på makroskopisk och mikroskopisk nivå. På makroskopisk nivå analyserar vi provets volym, dess pH, färg och allmänt utseende. På mikroskopisk nivå analyserar vi koncentrationen av spermier, motilitet och morfologi. Det är också viktigt att överväga närvaron av andra icke-spermatiska celler, såsom vita blodkroppar, epitelceller eller prekursorceller.

Ibland måste resultaten från spermaanalysen kompletteras med andra analyser, såsom FISH-avbildning, DNA-fragmenteringsanalys, spermabiokemi eller en studie av mannens hormonella profil.

Ibland rekommenderar vi att repetera spermaanalysen efter mellan en och tre månader, eftersom resultaten från dessa prov kan variera stort beroende på att spermatogenes eller bildandet av spermier är kopplade till miljöfaktorer. Till exempel kan feber, vissa mediciner eller supplement, eller skador i könsområdet före analysen påverka resultatet.

Teknik för spermaanalys

På Clinica Fertia utför vi vanligen en spermaanalys under det första fertilitetsbesöket. På det sättet kan vi erhålla mycket exakt information om mannens fertilitetsstatus under de föregående månaderna.

Spermaprovet måste samlas in och uppfylla en rad indikationer, vilka är:

  • Insamling i en steril behållare; på kliniken tillhandahåller vi en, eller så kan den köpas på ett apotek.
  • Avhållsamhet från sexuella relationer under mellan 2 och 5 dagar.
  • Insamling måste alltid utföras genom masturbation, aldrig med en kondom. Det rekommenderas att tvätta båda händerna och ollonet innan.
  • Samla in hela provet, om någon del delas upp ska detta meddelas när provet lämnas in.
  • Om provet samlas in utanför kliniken, är det viktigt att se till att dess temperatur inte faller under 20 ºC och att det inte genomgår plötsliga temperaturändringar. I detta syfte bör det bäras i en ficka nära inpå kroppen. Tiden mellan insamling och leverans bör inte vara mer än en timme.

Spermaanalys: Andra användningsområden

Liksom för fertilitetsdiagnos, krävs också en spermaanalys som kontroll i fall av vasektomi. Vasektomin bedöms ha utförts korrekt, och andra preventivmedelsmetoder kan överges, när inga spermier observeras i två på varandra följande spermaanalyser.

seminograma

Ställ en fråga

Meddelande

captcha Genom att infoga den här koden godkänner jag Villkoren

FRÅGA OM DITT FÖRSTA MÖTE PÅ CLINICA FERTIA

Den första inledande konsultationen är gratis