faq1

Vanliga frågor

Clinica Fertia mottar vi tusentals patienter varje år som ställer vanliga frågor. Det här avsnittet täcker de viktigaste frågorna.

FRÅGA OM DITT FÖRSTA MÖTE PÅ CLINICA FERTIA

Den första inledande konsultationen är gratis