Ensamstående kvinnor

Lag 14/2006 som reglerar fertilitetsbehandlingar fastställer att alla kvinnor som är 18 år eller äldre kan använda eller motta fertilitetstekniker, oavsett deras civilstånd eller sexuella läggning. I Spanien beslutar fler och fler kvinnor att bilda familj bestående av en förälder.

På Clinica Fertia har vi omfattande erfarenhet inom detta område. Den lämpligaste tekniken bestäms av kvinnans ålder och hennes specifika kliniska omständigheter; behandlingen varierar och kan vara konstbefruktning med donator, IVF, donation av de två manliga och kvinnliga könscellerna eller embryoadoption.

mujer_sola

Ställ en fråga

Meddelande

captcha Genom att infoga den här koden godkänner jag Villkoren

FRÅGA OM DITT FÖRSTA MÖTE PÅ CLINICA FERTIA

Den första inledande konsultationen är gratis