Lesbiska

Avsnitt 6, lag 14/2006 som reglerar fertilitetsbehandlingar fastställer att ”Alla kvinnor 18 år eller äldre och vid sina sinnens fulla bruk kan använda eller motta de tekniker som regleras av denna lag, förutsatt att hon frivilligt, medvetet och uttryckligen har gett sitt skriftliga medgivande. Kvinnan kan använda eller motta de tekniker som regleras av denna lag, oavsett hennes civilstånd eller sexuella läggning”.

Denna lag respekterar och är öppen för alla personers sexuella läggning. Genom åren har vi på Clinica Fertia sett ett ökat antal homosexuella par som litar på oss för att förverkliga sina planer på att bilda en familj.

I dessa fall bestäms den lämpligaste tekniken av kvinnans ålder och hennes specifika kliniska omständigheter; behandlingen varierar och kan vara konstbefruktning med donator, IVF, donation av de två manliga och kvinnliga könscellerna eller embryoadoption.

 

 

mujeres_juntas

Ställ en fråga

Meddelande

captcha Genom att infoga den här koden godkänner jag Villkoren

FRÅGA OM DITT FÖRSTA MÖTE PÅ CLINICA FERTIA

Den första inledande konsultationen är gratis