Urval av äggdonator

Alla donatorer intervjuas av samma läkare.

Under den första intervjun utförs en komplett medicinsk historia. Vi behöver veta familjens sjukdomshistoria, såsom psykiatriska problem, funktionshindrade barn, tidigare fall av bröstcancer med mera. Även personlig sjukdomshistoria såsom autoimmunstörningar, inflammatorisk tarmsjukdom, sexuellt överförbara sjukdomar eller medicinering. Liksom tidigare obstetriska fall: tidigare graviditeter, missfall och en psykologisk utvärdering.

egg_donor

  • Vårt äggdonationsprogram har utförts på Clinica Fertia sedan 2001.
  • Den grundläggande oron för patienter som mottar ägg från en donator är hur äggdonatorer väljs ut.
  • Vi har en gynekolog som är ansvarig för det här programmet.

Under den här första intervjun får donatorer information om själva proceduren, komplikationer, bieffekter o.s.v. De får också all denna information skriftligen, och om de går med på att följa proceduren, måste de lämna tillbaka det skriftliga medicinska godkännandet efter minst en månad efter den första intervjun så att de har tid att tänka på det grundligt, utvärdera alla konsekvenser o.s.v.

När de återvänder till vår klinik går vi igenom dokumentet med det skriftliga medicinska godkännandet tillsammans, så att vi ser till att de inte har några tvivel angående hela processen.

Under det andra besöket utförs en komplett medicinsk undersökning, vaginala och abdominala ultraljud utförs för att kontrollera deras allmänna hälsa och deras äggstocksreserv. Alla våra donatorer ska ha minst 15 antralt äggblåsantal eller mer.

Om undersökning och ultraljud är bra kommer de att lämna ett blodprov för att kontrollera följande:

  • Allmänt blodprov, biokemisk studie: glukos, ureakreatinin, blodgrupp och Rh, liksom screening för onormalt hemoglobin, så att vi kan upptäcka ärftlig blodbrist.
  • Screening för de sexuellt överförbara sjukdomarna hepatit B, hepatit C, HIV och syfilis, liksom cytomegalovirus, toxoplasma och röda hund.
  • Genetisk undersökning: Screening för karyotyp och cystisk fibros.
  • Cytologprov och vaginal odling.
  • När alla tester är ok läggs de in i vår databas för äggdonatorer. Alla dessa tester utförs var sjätte månad enligt vår lagstiftning för fertilitetsbehandlingar.

Ställ en fråga

Meddelande

captcha Genom att infoga den här koden godkänner jag Villkoren

 

FRÅGA OM DITT FÖRSTA MÖTE PÅ CLINICA FERTIA

Den första inledande konsultationen är gratis